TRAILSTRAILS | TRAVELING INNOVATION LABS AND SERVICES
Deutsch Polski

TRAILS – MOBILNE LABORATORIA INNOWACYJNOŚCI I USŁUG

TRAILS – Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług to nowaformuła usług i edukacji, który zapewnia bezpłatne, szkolenia w zakresie innowacji i przedsiębiorczości (korporacyjnej) dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz (zawodowe) dla szkół w regionach miejskich i wiejskich Województwa Dolnośląskiego i Wschodniej Saksonii. Szczególną cechą jest to, że TRAILS zapewnia odpowiednie pomieszczenia i urządzenia w trzech zaadaptowanych kontenerach, odpowiednio zaprojektowanych do miejsc, w których będą przebywać. Warsztaty, które są przewidziane w kontenerach oparto na sprawdzonych formułach, umożliwiających firmom poprawę ich kondycji w dłuższej perspektywie, a uczniów będą zachęcać do odkrywania regionalnejprzedsiębiorczości.

 

Partnerzy projektu:

1) WISSENSARCHITEKTUR – Laboratory of Knowledge Architecture @ Technische Universität Dresden

2) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego @ Województwo Dolnośląskie

3) Studium Nauk Humanistycznych I Społecznych @ Politechnika Wrocławska

 

Okres realizacji: 1.Sierpień 2016 do 31.Lipiec 2018

Początek szkoleń: Wiosna 2017

Program: INTERREG 2014-2020 Projekt flagowy

Dofinansowanie: 1.2 mln EUR

Podłoże projektu

TRAILS to projekt flagowy UE z dofinansowaniem 1,2 mln Euro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie innowacyjnych mobilnych laboratoriów i usług zapewnienia innowacyjności oraz szkoleń w zakresie przedsiębiorczości.

Aby osiągnąć cele projektu ważne jest uruchomienie usługi i jej otoczenia przestrzennego oraz dostosować je do indywidualnych potrzeb MŚP i szkół. Dlatego też, w tym konkretnym przypadku zostaną przeprojektowane trzy moduły kontenerowe, aby zapewnić wszystkie niezbędne funkcje, przestrzeń i sprzęt, aby uaktywnić je jako mobilne “centra innowacji” w danym miejscu użytkowania. Partnerzy zapewniają szkolenia i dalsze kształcenie w tematach takich jak twórcze myślenie, modelowanie biznesowe, prototypowanie i przedsiębiorczość korporacyjna w laboratoriach mobilnych. Transgraniczna wymiana powinna stworzyć rosnącą sieć, która poprowadzi do ożywienia transgranicznego rozwojuinnowacyjnegoekosystemu w przyszłości.

OBSZAR PROJEKTU