TRAILSTRAILS | TRAVELING INNOVATION LABS AND SERVICES
Deutsch Polski

Partner Wiodący:

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD) jest jedną z 11 uczelni wyróżnionych tytułem Excelenz w Niemczech. Jako uniwersytet z szerokim spektrum dziedzin naukowych umożliwia on bezpośrednią współpracę między nauką, gospodarką i społeczeństwem. TUD wnosi w projekcie TRAILS niedostępne w regionie przygranicznym naukowe i techniczne kompetencje. Katedra Architektury Wiedzy posiada kompetencje w tworzeniu procesów kształcenia i innowacji, w zarządzaniu wiedzą oraz we wspieraniu przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w skali krajowej i międzynarodowej. Prowadziła warsztaty kreatywności i innowacyjności dla różnych placówek edukacyjnych (m.in. Saksoński Instytut Kształcenia), jest partnerem organizacji międzybranżowych (m.in. Silicon Saxony) oraz MŚP, jak również doradza organom politycznym w kwestiach strategii rozwoju (m.in. SMWA, LH Dresden, Nato). Posiada fachową wiedzę w kształtowaniu przestrzeni do pracy naukowej, dydaktyki oraz kreatywnej komunikacji (TUD Innovation Sheds, Centrum Kreatywnosci Drezno). Z powodzeniem bierze udział w międzynarodowych projektach (m.in. H2020, EU EIP, Asia Link). Centrum projektów europejskich (EPC) jako centralna jednostka kierowania projektami wspomaga koordynację projektów finansowanych z UE. TUD wraz z EPC stał sie jednym z najbardziej efektywnych uniwersytetów niemieckich w pozyskiwaniu projektów europejskich (budżet > 400.Mio. €).

Pozostali partnerzy projektu:

Samorząd Woj. Dolnośląskiego koordynuje rozwój regionu przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych, demograficznych, infrastrukturalnych i społecznych. Regionalne rozporządzenia realizowane są przez Zarząd Woj. i podległy mu Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego (UMWD). W UMWD, Departament Rozwoju Regionalnego (DG) prowadzi szeroko zakrojony zbiór danych regionalnych i ich analizę w celu prognozy przyszłego rozwoju. W ramach projektu TRAILS Dep. zapewni kompetencje w tworzeniu strat. ram projektowych oraz właściwe doradztwo odnośnie implementacji i walidacji działań projektowych. Doświadczenie Urzędu Marszałkowskiego, przede wszystkim Dep., w zakresie planowania strat. będzie kluczowe dla zapewnienia długotrwałości poszczególnych działań. Dep. posiada również rozległe doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów rozwojowych współfinansowanych z funduszy eur., takich jak INTERREG 4C, Program Region Morza Bałtyckiego i Program Europa Centralna, co przyczyni się do pomyślnej realizacji projektu. W ramach DG, Wydział Gospodarki i wchodzący w jego skład Dział Innowacji i Konkurencyjności zapewni w projekcie TRAILS szczególne kompetencje w zakresie promocji innowacji i działalności przedsiębiorstw start ‐ up. Prace Działu polegają przede wszystkim na analizie głównych silników ozwoju gosp. i społ. regionu. W centrum uwagi znajduje sie organizowanie współpracy przedstawicieli regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z instytucjami oświaty.

Pozostali partnerzy projektu:

Politechnika Wrocławska widzi wśród swoich głównych zadań kształtowanie twórczej i istotnej postawy studentów oraz określanie kierunku rozwoju nauki i technologii. W tym celu uczelnia współpracuje z różnymi instytucjami. Jej celem jest jednak nie tylko rozbudowa istniejących partnerstw, lecz rowniez tworzenie nowych. Po pierwsze powinny one promować nowe inicjatywy dla studentów, po drugie wzbogacać techniczne i koncepcyjne metody dydaktyczne, wpływając przy tym pozytywnie na kształcenie w calym regionie. Przede wszystkim Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych (SNHiS) jako multidyscyplinarna jednostka naukowa posiada w tym obszarze naukowym gruntowne doświadczenia w działalności dydaktycznej i badawczej. Jego program nauczania bazuje na założeniu, że połączenie wiedzy z oby dwu kierunków jest niezbędnym elementem edukcji akademickiej inżynierów. Dzięki jego teoretycznym jak i dydaktycznym kompetencjom w opracowywaniu koncepcji zajęć dydaktycznych i ich przeprowadzaniu dla różych grup docelowych, przede wszystkim dla młodych ludzi, studium to jest odpowiednim partnerem do skutecznej realizacji celów projektowych. Ponadto jest doświadczone w wyprowadzaniu naukowych wyników z praktycznych warsztatów oraz w ocenie ich wartości. To doświadczenie wspiera identyfikację luk w ofercie kształcenia na obszarach wiejskich i umożliwia opracowanie odpowiednich koncepcji do ich likwidacji.