Play Video

Projekt TRAILS + jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem projektu jest wzmacnianie i pogłębianie potencjału innowacyjności w polsko-saksońskim regionie transgranicznym poprzez realizację warsztatów kreatywnych dla uczniów (link do zakładki Dla Szkół) oraz multiplikatorów (link do zakładki dla Multiplikatorów).

W ramach projektu TRAILS + planuje się przeprowadzenie 50 warsztatów innowacyjności z udziałem 450 uczestników w okresie ok. 12 miesięcy w 10 lokalizacjach w obszarze przygranicznym po stronie polskiej. W ramach warsztatów realizowane będą praktyczne ćwiczenia w zakresie szukania nowych produktów i pomysłów, kształtowania modeli biznesowych i oceniania potencjału ich wdrożenia w biznesie. Dla „laboratoriów innowacyjności” stworzone zostaną odpowiednie do potrzeb i dostosowane do użytkowników formaty zajęć i oferty edukacyjne (dni startup’ów, warsztaty kreatywności, szybkie prototypowanie), sporządzone pod kątem indywidualnych wymogów szkół i multiplikatorów w regionie. W celu realizacji zajęć w placówkach uczestniczących w projekcie stacjonować będą 3 mobilne, rozbudowane kontenery, wykorzystywane na miejscu każdorazowo przez ok. 2 tygodnie jako tymczasowe laboratoria innowacyjności przystosowane do prowadzenia warsztatów dla szkół i multiplikatorów.

Partnerzy

– Technische Universität Dresden

– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Wydział Rozwoju Gospodarczego

– Politechnika Wrocławska – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej

Kontener 1: elastyczne miejsce spotkań, wydarzeń i współpracy ze sprzętem do prezentacji

Kontener 2: przestrzeń dla twórców wyposażona w drukarkę / skaner 3D, ploter tnący itp.

Kontener 3: zaplecze administracyjne i terminal badawczy

 

Więcej informacji (w tym harmonogram warsztatów) w zakładce Dla Szkół i Dla Multiplikatorów

 

 

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące TRAILS+, prosimy o kontakt lub odwiedzenie nas na jednej z kolejnych stacji.

ARCHITEKTURA WIEDZY
Laboratorium Architektury Wiedzy
Technische Universität Dresden

FLORIAN SÄGEBRECHT

+49 351463-43068
tracks@mailbox.tu-dresden.de

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO   Dział Innowacji

MICHAŁ FRYCZ

+48 71 776 9186

michal.frycz@umwd.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej

TOMASZ WIŚNIEWSKI

+48 71 320 7817 tomasz.wisniewski@pwr.edu.pl