Mobilne laboratoria wyruszą do uczniów z polsko-niemieckiego pogranicza

96 warsztatów uczących m.in. kreatywności oraz prezentowania i rozwijania swoich pomysłów biznesowych przeprowadzą trenerzy z uczniami szkół zawodowych i przedsiębiorcami po obu stronach polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt TRAILS to nowa inicjatywa m.in. Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr

TRAILS oznacza “Traveling Innovation Labs and Services”, czyli mobilne laboratoria innowacyjności. Są to łatwe w transporcie kontenery, wyposażone w sprzęty i urządzenia służące do organizacji warsztatów. Dobrze się w tym sprawdzają – od 2015 r. takie kontenery (stacjonarnie) wykorzystuje Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, który w ten sposób stworzył swoim studentom dodatkowe przestrzenie do wspólnej pracy.

W przyszłym roku laboratoria będą wykorzystywane także w polskich miejscowościach. W ramach projektu TRAILS zostaną w nich zorganizowane warsztaty dla uczniów szkół zawodowych i technicznych oraz przedsiębiorców z terenów polsko-niemieckiego pogranicza. Po naszej stronie Odry w inicjatywie mogą wziąć udział szkoły i firmy z Jeleniej Góry oraz powiatów: bolesławieckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego i żarskiego. W Niemczech będą to placówki i przedsiębiorstwa z Drezna, Budziszyna i Görlitz.

 

Okulary wirtualnej rzeczywistości i drukarki 3D

Projekt „TRAILS. Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym” realizują wspólnie Politechnika Wrocławska (Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr) i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z partnerem wiodącym – Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

– Projekt wpisuje się w szersze działania władz regionalnych, które od kilku lat starą się wzmocnić szkolnictwo zawodowe na Dolnym Śląsku – opowiada Anna Żołędziowska z SNHiS PWr. – Wspólnie chcemy pokazać uczniom z terenu przygranicznego, że mają duże szanse na rozwój także w swojej okolicy. Nie muszą wyjeżdżać do większych miast czy innych części regionu albo kraju. Mogą zainwestować swój czas i energię w wytworzenie produktów i usług potrzebnych w miejscu, w którym mieszkają. W ten sposób realizować się, a nawet tworzyć miejsca pracy dla innych.

Na podstawie diagnozy potrzeb i potencjału tej części Dolnego Śląska (przygotowanej przez ekspertów z urzędu marszałkowskiego) pracownicy naukowo-dydaktyczni z Politechniki Wrocławskiej (i analogicznie dla miejscowości po drugiej stronie granicy – naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie) przygotują strategię edukacji, zawierającą także scenariusze warsztatów dla uczniów i przedsiębiorców. Uogólniając – będą to warsztaty z kreatywności, nowoczesnych metod pracy (co-working) i sposobów prezentacji swoich pomysłów (pitching).

Uczestnicy tych spotkań będą mieli okazję do popracowania nad własnymi pomysłami produktów i usług. Będą mogli korzystać z narzędzi i materiałów potrzebnych do stworzenia prostych prototypów i demonstrantów – przetestują najnowsze technologie, takie jak okulary wirtualnej rzeczywistości czy druk 3D. Organizatorzy warsztatów liczą, że dzięki temu uczniowie i przedsiębiorcy z regionu zyskają kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych.

Takie spotkania – organizowane w mobilnych laboratoriach przywiezionych w pobliże szkoły – zaczną się w połowie 2017 r. i potrwają do połowy 2018 r. Weźmie w nich udział 160 uczniów z 16 szkół zawodowych i 80 przedstawicieli przedsiębiorców z 16 miejscowości transgranicznych.

Planowane są także tzw. warsztaty sieciujące, w których ma wziąć udział 160 osób. Będą to spotkania uczniów z przedstawicielami firm z regionu, podczas których młodzi ludzie opowiedzą o swoich pomysłach na produkty i usługi i będą mieli szansę posłuchać opinii osób z dużym doświadczeniem w prowadzeniu firmy na lokalnym rynku.

 

Skorzystają też nauczyciele

Mamy nadzieję, że dla pracodawców z tej części regionu będzie to także okazja, by wyłowić zdolnych uczniów, którzy już dziś dobrze się zapowiadają i mogą wesprzeć przedsiębiorstwa z regionu swoją kreatywnością, zdobyć w nich zatrudnienie albo założyć własne, innowacyjne firmy – mówi Tomasz Wiśniewski ze SNHiS PWr.

Efektem projektu, poza przeszkoleniem 800 osób, ma być także publikacja strategii edukacyjnej dla terenów polsko-niemieckiego pogranicza. W przyszłości będą z niej mogli korzystać nauczyciele.

– Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby ten dokument zawierał konkretne informacje, wskazówki i praktyczne porady, dla osób, które kształcą i wychowują młodzież w regionie transgranicznym – podkreśla Anna Żołędziowska.

Projekt TRAILS jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020.