TRAILSTRAILS | TRAVELING INNOVATION LABS AND SERVICES
Deutsch Polski

KORZYŚCI DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Szkoły otrzymują bezpłatnie uzupełnienie już istniejącego programu o nowe, udowodnione naukowo i sprawdzone metody nauczania. Zaproponowane metody będą stosowane w ramach jednodniowych warsztatów. W krótkim czasie uczniowie zdobędą ogólną wiedzę w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości. Myślenie kategoriami przedsiębiorczości jest niezbędne dla uwrażliwianie uczniów na procesy zachodzące w miejscu pracy i na rynku pracy, a także dla budowania własnej ścieżki kariery przez co w przyszłości wzmocnią potencjał innowacyjności w firmach. Więcej informacji dotyczących szczegółów programu będzie udostępnionych na stronie internetowej  w styczniu 2017 r. (trailsproject.eu).

Nauka przedsiębiorczości: uczniowie otrzymują wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę. Przekazywana jest im również podstawowa wiedza na temat tworzenia modeli biznesowych. Uczniom przekazywane są również umiejętności innowacyjne, aby już wcześnie, na poziomie edukacji zawodowej, zaszczepić w nich przedsiębiorczość i wzmóc innowacyjność. W ten sposób do przedsiębiorczego myślenia zachęca się już na wczesnym stadium edukacji. Zebrane umiejętności pomogą uczniom na kolejnych etapach kształcenia i w przyszłej pracy, w tym przy realizacji własnych projektów lub prowadzeniu projektów w ramach przedsiębiorstwa, w którym zostaną zatrudnieni.

Tworzenie prostych prototypów: w ramach projektu TRAILS uczniowie szkół zawodowych uzyskują dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych prototypów i demonstrantów. W ten sposób uczniowie zdobywają wiedzę na temat szybkiego tworzenia prototypów produktów (rapid prototyping), metody która jest wykorzystywana w wielu firmach.

Stały kontakt z nowymi technologiami: uczniowie mogą testować nowe technologie, na przykład okulary wirtualnej rzeczywistości czy drukowanie 3D, i tym samym zyskać kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych.

Zachęcanie do twórczej pracy: uczniowie pracują pod nadzorem trenerów innowacyjnych nad własnymi pomysłami, jednocześnie ucząc się nowoczesnych metod pracy (co-working) i sposobów prezentacji swoich pomysłów (pitching). Znajomość tych nowych stylów pracy i prezentacji przygotuje ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości.

Kontakt z regionalnymi pracodawcami: uczniowie prezentują wyniki swoich prac na warsztatach sieciujących, w których uczestniczą przedstawiciele firm regionalnych. Na warsztatach uczniowie mogą zapoznać się z profilami firm i ich działalnością. Uzyskują więc, na tym wczesnym etapie, kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

KONTAKT

Kontakt na Dolnym Śląsku, Polska:

Michal FRYCZ
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Województwo Dolnośląskie

+48 71 776 9186
michal.frycz@umwd.pl

Tomasz WISNIEWSKI
Studium Nauk Humanistycznych I Społecznych
Politechnika Wrocławska

+48 71 320 39 77
tomasz.wisniewski@pwr.edu.pl

 

Kontakt w Sachsen, Niemcy:

Dr. Peter SCHMIEDGEN
WISSENSARCHITEKTUR
Laboratory of Knowledge Architecture
Technische Universität Dresden

+49 351 463-43068
peter.schmiedgen@tu-dresden.de