Najczęściej zadawane pytania

TRAILS jest finansowany z unijnego programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 jako projekt latarni morskiej. Koncepcja TRAILS jest unikalna w swojej dotychczasowej formie i została opracowana przez WISSENSARCHITEKTUR – Laboratory of Knowledge Architecture TU Drezno. Jest ona realizowana wspólnie z Instytutem Nauk Humanistycznych i Społecznych TU Wrocław oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego jako partnerami projektu.

TRAILSy są zazwyczaj umieszczane w pobliskiej szkole. Dokładny plan trasy można znaleźć na trailsproject.eu. Jest on stale aktualizowany i rozszerzany. Chętnie poinformujemy Państwa, gdy tylko TRAILS dotrze na Państwa teren.

TRAILS jest bezpłatny dzięki środkom z unijnego programu INTERREG. Wcześniejsza rejestracja jest konieczna. Prosimy o nieformalny kontakt drogą mailową lub telefoniczną.

TRAILS zwykle stacjonują przez tydzień. Regularna procedura jest następująca: Kontenery są transportowane, rozładowywane i instalowane w piątki. W następnym tygodniu od poniedziałku do środy odbywają się szkolenia i warsztaty z udziałem studentów i MŚP w ramach TRAILS. Czwartek jest Dniem Pracy w Sieci, który łączy obie grupy. Pod koniec tygodnia, w piątek rano, TRAILS są ładowane i transportowane do następnego miejsca – tydzień TRAILS zaczyna się na nowo.

Dni, godziny i długość sesji szkoleniowych są planowane indywidualnie z Państwem dla każdego miejsca. W większości przypadków odbywają się one we wtorki i środy dla MŚP i trwają od dwóch do pięciu godzin, w zależności od pożądanego formatu.

Maksymalnie dwa dni szkoleniowe w jednej lokalizacji są możliwe dla firm. W jednym dniu może uczestniczyć jednocześnie do 15 zainteresowanych pracowników. W imprezie networkingowej z udziałem studentów z regionu może uczestniczyć do 15 przedstawicieli firm, która odbywa się zazwyczaj w czwartki.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące TRAILS+, prosimy o kontakt lub odwiedzenie nas na jednej z kolejnych stacji.

WISSENSARCHITEKTUR
Laboratory of Knowledge Architecture
Technische Universität Dresden

FLORIAN SÄGEBRECHT
+49 351 463-43068
trails@mailbox.tu-dresden.de