TRAILSTRAILS | TRAVELING INNOVATION LABS AND SERVICES
Deutsch Polski

MŚP otrzymają bezpłatne, dostosowane do ich potrzeb jednodniowe treningi innowacyjności, które będę poświęcone rozwiązywaniu problemów pojawiających się w przedsiębiorstwach oraz wzmacnianiu i budowaniu potencjału innowacyjnego firm. Umiejętności te będą mogły być wykorzystane do unowocześnienia produktów, usług i modeli biznesowych, jak również optymalizacji procesów. Więcej informacji dotyczących szczegółów programu będzie udostępnionych na stronie internetowej  w styczniu 2017 r. (trailsproject.eu).

KORZYŚCI DLA FIRM

Tworzenie nowych produktów i usług: Pracownicy MŚP otrzymują wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę. Przekazywana jest im również podstawowa wiedza na temat tworzenia modeli biznesowych. W ten sposób wspiera się proces przedsiębiorczego myślenia, który w przyszłości pracownicy będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy, jak również w rozwoju nowych produktów i usług dla firmy.

Tworzenie prostych prototypów: Pracownicy uzyskują dostęp do mobilnego środowiska pracy wyposażonego w narzędzia i materiały do tworzenia prostych prototypów i demonstratorów. W ten sposób pracownicy zdobywają wiedzę na temat szybkiego wykonywania prototypów (rapid prototyping), metody stosowanej w przedsiębiorstwach, po to aby przyspieszyć proces rozwoju produktu.

Wprowadzenie nowych technologii: Pracownicy MŚP mają możliwość przetestowania nowych technologii, takich jak okulary wirtualnej rzeczywistości czy drukowanie 3D i poprzez to uzyskać dodatkowe kompetencje w obsłudze tych urządzeń.

Wdrożenie twórczych metod pracy: Pracownicy MŚP, współpracując z trenerami innowacji, pracują nad pomysłami na nowe innowacyjne produkty i usługi i nad optymalizacją procesów wewnętrznych w firmach ucząc się przy tym nowych metod pracy opartych na co-workingu i pitchingu. Implementacja tych metod w codziennej pracy zwiększy efektywność pracowników MŚP oraz wspomoże przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań rynkowych.

Pozyskanie informacji nt. potencjału edukacyjnego w regionie: poprzez zaprezentowanie swojej firmy i udział w warsztatach sieciujących MŚP uzyskują dostęp do wykwalifikowanej młodej kadry kształconej w najlepszych szkołach zawodowych na obszarze wsparcia. W ten sposób już na wstępnym etapie nawiązuje się kontakt pomiędzy pracodawcami w regionie a młodymi zdolnymi ze szkół zawodowych, co wspomaga budowę regionalnego potencjału.

KONTAKT

Michal FRYCZ
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Województwo Dolnośląskie

+48 71 776 9186
michal.frycz@umwd.pl

Tomasz WISNIEWSKI
Studium Nauk Humanistycznych I Społecznych
Politechnika Wrocławska

+48 71 320 39 77
tomasz.wisniewski@pwr.edu.pl

 

Kontakt w Sachsen, Niemcy:

Dr. Peter SCHMIEDGEN
WISSENSARCHITEKTUR
Laboratory of Knowledge Architecture
Technische Universität Dresden

+49 351 463-43068
peter.schmiedgen@tu-dresden.de