O PROJEKCIE

Projekt TRAILS + jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Partnerzy projektu (link do zakładki Partnerzy, tam więcej informacji):

– Technische Universität Dresden

– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Wydział Gospodarki

– Politechnika Wrocławska

Lokalne “centrum innowacji” TRAILS+

Nadrzędnym celem projektu jest wzmacnianie i pogłębianie
potencjału innowacyjności w polsko-saksońskim regionie transgranicznym poprzez
realizację warsztatów kreatywnych dla uczniów (link do zakładki Dla Szkół) oraz
multiplikatorów (link do zakładki dla Multiplikatorów).

 

W ramach projektu TRAILS + planuje się przeprowadzenie 50
warsztatów innowacyjności z udziałem 450 uczestników w okresie ok. 12 miesięcy
w 10 lokalizacjach w obszarze przygranicznym po stronie polskiej. W ramach
warsztatów realizowane będą praktyczne ćwiczenia w zakresie szukania nowych
produktów i pomysłów, kształtowania modeli biznesowych i oceniania potencjału
ich wdrożenia w biznesie. Dla „laboratoriów innowacyjności” stworzone zostaną
odpowiednie do potrzeb i dostosowane do użytkowników formaty zajęć i oferty
edukacyjne (dni startup’ów, warsztaty kreatywności, szybkie prototypowanie),
sporządzone pod kątem indywidualnych wymogów szkół i multiplikatorów w
regionie. W celu realizacji zajęć w placówkach uczestniczących w projekcie
stacjonować będą 3 mobilne, rozbudowane kontenery, wykorzystywane na miejscu
każdorazowo przez ok. 2 tygodnie jako tymczasowe laboratoria innowacyjności
przystosowane do prowadzenia warsztatów dla szkół (link do zakładki Dla Szkół)
i multiplikatorów (link do zakładki dla Multiplikatorów).

Partnerzy