Oferta dla szkół ponadpodstawowych

TRAILS+ prowadzi jednodniowe szkolenia z uczniami. Treści opierają się na nowych, sprawdzonych naukowo koncepcjach, które zostały wypróbowane w praktyce przez firmy odnoszące sukcesy i są z wyprzedzeniem opracowywane indywidualnie z przedstawicielami szkół. W bardzo krótkim czasie studenci otrzymują nową podstawową wiedzę o innowacjach, przedsiębiorczości i nowoczesnych technologiach, które są niezbędne w przyszłym świecie pracy i uwrażliwiają ich na nowe ścieżki kariery.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Prowadzone w projekcie warsztaty dla uczniów stanowią podstawę prac rozwojowych dotyczących metodyki kształcenia przedsiębiorczego myślenia, przygotowania do pracy zorientowanej na innowacje oraz zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów,  kreatywnego projektowania produktów i usług dla rozwijania nowych modeli biznesowych.

Na podstawie badania efektów metodyki i doświadczeń zebranych podczas zrealizowanych warsztatów powstanie nowa, ulepszona metodyka, w której zawarte będą rozszerzone programy warsztatów. Metodyka kształcenia opracowana w oparciu o doświadczenia i wnioski z warsztatów przeprowadzonych w poprzednim projekcie zostanie opisana przez naukowców z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, będących jednocześnie trenerami oraz moderatorami warsztatów w projekcie, w końcowej publikacji oraz w aktualizowanym „Podręczniku nauczyciela”.


Poniżej przedstawiono przykładowy program warsztatów dla uczniów:

WARSZTAT TEORETYCZNY dla uczniów

1,5 dnia (3 uczniów po 10 osób)

9.15 – 10.45 Część I, 2 godziny

1. Wprowadzenie do metod Kreatywnych

2. Prezentacja betapów Design Thinking

3. Rola CAx w projektowaniu

11.00 – 12.30 Część II, 2 godziny

Design Thinking, empatyzjacja, problem, generowanie wersji – stojak na telefon (szkicowanie i prototypowanie)

PRAKTYCZNE WARSZTATY KOMPUTEROWE dla uczniów

5 dni (5 grup po 6 osób)

9.15 – 10.45 Część I, 2 godziny

1. CAD. Wprowadzenie do trójwymiarowego projektowania Autodesk Inventor (2019)

2. Interface, do czego służy, możliwości, tworzenie zawartości 3D

3. Co to jest Part – Część, podstawa modelowania 3D – szkic

11.00 – 12.30 Część II, 2 godziny

1. Modelowanie – podstawy modelowania 3D

2. Podstawowe operacje modelowania 3D – Wyciągniecie i Obrót, Wyciąg, wyciągnięcie po ścieżce) na podstawie rys. 2D

12.45 – 14.15 Część III, 2 godziny

 Modelowanie 3D – wybrany przykład Kubka wg instrukcji – rysunku 2D

14.30 – 16.00 Część IV, 2 godziny

Projekt 3D – Stojak na telefon – DT – modelowanie własne (wybrane projekty – modele mogą zostać wydrukowane)

W cyklu warsztatów są przewidziane również zajęcia z grupą multiplikatorów. Multiplikatorzy  to nauczyciele, doradcy w zakresie przedsiębiorczości i kształtowania życia zawodowego, przewodniczący klas, lokalne inicjatywy i podmioty publiczne, zrzeszenia, stowarzyszenia i izby.

Przykładowy program warsztatów dla multiplikatorów przedstawiono w zakładce Dla multiplikatorów.

 

WARSZTATY SIECIUJĄCE

Niespotykana dotychczas w warunkach szkolnych współpraca uczniów z multiplikatorami pokazuje niesamowite efekty wynikające z takiej kombinacji pracy zespołowej. Zespół naukowy projektu pracuje nad metodyką nauczania innowacyjnego i kreatywnego rozwiązywania problemów projektowych za pomocą realizowanych warsztatów.

Realizowane podczas projektu warsztaty/treningi prowadzone są wg innowacyjnej metody, która oparta została na opracowanej macierzy metodologiczno-obszarowej. Macierz zawiera kolejne etapy procesu tworzenia i wdrażania innowacji w powiązaniu z metodami przedstawionymi w leksykonie metod. Obrazuje ona, która metoda może zostać zastosowana w określonym etapie tworzenia nowych rozwiązań lub usprawniania dotychczasowych, a osoba lub zespół realizujący projekt wybiera optymalne, ze względu na wybrane kryteria, rozwiązanie.

Podczas warsztatów prowadzonych wg opracowywanej metodyki uczestnicy biorą udział w procesie projektowania innowacyjnych rozwiązań (tj. produktów, usług, technologii) i ich prezentowania. Dwie grupy beneficjentów: uczniowie oraz multiplikatorzy uczestniczą w dziesięciu „Laboratoriach innowacji” przez 8 dni, podczas których przechodzą przez poszczególne etapy procesu:  od pomysłu nowego/ulepszonego produktu do jego zaprojektowania i opracowania modelu 3D w oparciu o dedykowane do tego celu oprogramowanie, aby na końcu wydrukować opracowany prototyp w technologii 3D. Następnie obydwie grupy wspólnie pracują, wykorzystując najczęściej jedną z metod z Podręcznika Nauczyciela, wspólnie planują produkcję opracowanych modeli, tworzą i projektują nowe lub zmienione produkty lub usługi. Realizowane przez uczestników małe projekty noszą znamiona prac rozwojowych poprzez wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do opracowania nowych produktów lub usług, jak również jednoczesne jej wykorzystanie w postaci nowoczesnych drukarek 3D do szybkiego prototypowania. Efekty tych prac nie są przeznaczone do celów komercyjnych, ale mogą posłużyć do dalszych badań mających na celu aspekt wdrożeniowy.

 

Poniżej przedstawiono przykładowy program warsztatów sieciujących.

Warsztat sieciujący – data: ………………….

(2 mieszane grupy uczniów i multiplikatorów po max 15 osób)

I grupa poranna, II grupa popołudniowa.

9.15 – 10.45 Część I, 2 godziny

Business Model Canvas jako narzędzie do strategicznego zarządzania i szablon startowy modelu biznesowego. 

11.00 – 12.30  Część II , 2 godziny

Praktyczny sposób wykorzystają narzędzia Design Thinkig w celu generowania idei, przygotowania pierwszych koncepcji projektowych oraz testowania i odgrywania ról.

– Rozwinięcie umiejętności szukania innowacyjnych rozwiązań (myślenie out of box)

– Zdefiniowanie problemów do rozwiązania

– Przygotowanie „person” użytkowników/klientów

– Generowanie idei. Pierwsze idee projektowe

– Prototypowanie

– Testowanie

 

 

Najczęściej zadawane pytania

TRAILS+ jest finansowany z unijnego programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 jako projekt latarni morskiej. Koncepcja TRAILS jest unikalna w swojej dotychczasowej formie i została opracowana przez WISSENSARCHITEKTUR – Laboratory of Knowledge Architecture TU Drezno. Jest ona realizowana wspólnie z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego jako partnerami projektu.

W przypadku TRAILS+ wymagany jest płaski parking o solidnym podłożu o powierzchni co najmniej 300 m2 (np. plac szkolny, boisko sportowe) z bezpośrednim dostępem. Droga dojazdowa powinna mieć co najmniej 3 m szerokości i 4 m wysokości. W pobliżu powinno być dostępne regularne przyłącze wysokiego napięcia (32A), jak również dostęp do toalet. 

Udział w projekcie TRAILS+ jest bezpłatny dzięki środkom z unijnego programu INTERREG. Koszty operacyjne na miejscu są niskie dzięki przyłączeniu do sieci elektrycznej i wspólnemu korzystaniu z urządzeń sanitarnych.

Mobilne laboratoria TRAILS+ zwykle stacjonują przez dwa tygodnie. W piątkowe popołudnie są one transportowane do danej szkoły ciężarówką, rozładowywane i ustawiane. Od następnego poniedziałku rozpoczynają się szkolenia i warsztaty. Pod koniec drugiego tygodnia, w piątek rano, kontenery są ponownie ładowane na ciężarówkę i transportowane do następnego miejsca.

Podczas warsztatów teoretycznych może wziąć udział maksymalnie 10 zainteresowanych uczniów w wieku od 16 lat, natomiast na warsztatach praktycznych, ze względu na ograniczoną liczbę laptopów – maksymalnie 6. W ostatni dzień, podczas warsztatów sieciujących mile widziani są wszyscy uczestnicy i goście.

Masz dalsze pytania?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące TRAILS+, prosimy o kontakt lub odwiedzenie nas na jednej z kolejnych stacji.

WISSENSARCHITEKTUR
Laboratory of Knowledge Architecture
Technische Universität Dresden

FLORIAN SÄGEBRECHT
+49 351 463-43068
trails@mailbox.tu-dresden.de